60+

De gemeente telt een groot aantal 60 plussers. Daar zijn wij heel blij mee. Het zijn de vaders en moeders van de gemeente. Zij kunnen met hun levenservaring de jongeren helpen op velerlei manieren met datgene wat bij hen past, b.v. op het gebied van onderwijs, opvoeding, praktische zaken t.b.v. de diaconie etc.

Psalm 92:13-16 (NBV)
13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.