I have decided to follow Jesus!

Op 22 maart vieren we een doopdienst

Wil je meer over dopen weten, kom dan vrijblijvend naar de doopbesprekingen op woensdagavond 5 en 19 februari (koffie/thee 19.45 uur – start 20.00 uur).
Op woensdagavond 4 maart worden de praktische zaken rondom de doop besproken.
Vergeet je niet op te geven voor het dooponderwijs zondag bij de infobalie of via dopen@egma.nl.
DOPEN – MEER DAN ALLEEN KOPJE ONDER
Door de doop zet je als volgeling van Jezus publiekelijk een nieuwe stap in je geloof.
Door de onderdompeling word je symbolisch met Christus begraven en sta je op in een heel nieuw leven!
(Rom. 6:3-4)