Het evangelie in een notendop….

Vroeger vertelden vriendinnen mij dat Jezus op aarde was gekomen om voor ons te sterven, zodat onze zonden vergeven konden worden. Ik begreep er niets van… Waarom moest dat? Ik had toch niets verkeerd gedaan? Later leerde ik Jezus kennen en snapte ik waarom dit zo was…

 God schiep de mens met een vrije wil, gedachten en gevoelens. Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent dat wij op Hem lijken. Wij kunnen met hem praten en in relatie met Hem zijn. Dit was ook zo toen God wandelde met de eerste mens: Adam en Eva. Wat hielden ze van elkaar! Desondanks waren Adam en Eva God ongehoorzaam door van de verboden vrucht te eten. God had duidelijk aangegeven dat niet te doen, maar door de vrije wil die wij hebben gekregen, was dit mogelijk. Deze keuze heeft ervoor gezorgd dat de relatie tussen God en de mens verbroken was. De mens zou voor eeuwig verloren gaan. God vond het vreselijk. Hij hield van de mens en wilde bij hen zijn. Toch wist Hij dat de mens dit nooit terug zou kunnen draaien uit eigen kracht en besloot Hij zijn eigen zoon Jezus Christus te sturen naar de aarde. 

‘God besloot zijn eigen zoon Jezus Christus naar de aarde te sturen….’ Ja… ik weet dat dat erg raar kan klinken…  Gods zoon?! Naar de aarde gestuurd?! En als hij dan de zoon van God was… waarom is hij dan op zo’n gruwelijke manier vermoord? Niet echt bepaald een stereotype beeld van een god… toch?

Jezus is eigenlijk God in mens-persoon. Hij heeft ervaren hoe het is om in deze wereld te staan en weet welke verleidingen er zijn. Hij heeft deze allemaal voorbij zien komen, maar omdat hij God is, kon Hij zich ervan weerhouden. 

Hij was onschuldig. En wij? Wij zijn schuldig….

Schuldig want we roddelen, denken kwaad over de ander, worden verleid….. Als wij ons zouden moeten verantwoorden tegenover een rechtvaardige rechter (=God) dan zouden we ‘schuldig’ worden bevonden. Wij zouden straf moeten krijgen (God is immers een rechtvaardige rechter), maar Jezus heeft onze plek ingenomen zodat wij als mens weer bij God kunnen zijn en eeuwig leven krijgen als wij kiezen voor Hem. 

God houdt dus zielsveel van jou en wil en kan je helpen, troosten en gelukkig maken! Maar doordat God ons een vrije wil heeft gegeven en ons niet wil gebruiken als marionetpoppen ligt de keuze bij jou….

‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’ (Romeinen 10; 9)

Meer weten? 

Neem contact met ons op via onderstaande contactformulier of kom naar onze zondagsdienst!

Getuigenissen

    naam:

    onderwerp:

    TEKST: