Kinderwerk

Welkom bij het kinderwerk van de EGMA

Samen met het kinderwerkkernteam geven wij leiding aan een team van kinderwerkers, helpende handen, buddy’s, oppassers en tieners die zijn betrokken bij het kinderwerk. Samen geven wij het kinderwerk de vorm die het vandaag de dag heeft, op grond van de volgende verzen:

Spreuken 22:6 Leer jonge kinderen al om goed te leven. Dan zullen ze later ook een goed leven leiden.

Marcus 10:14 en 16 Laat de kinderen bij mij komen, hou ze niet tegen want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Visie

Binnen het kinderwerk willen we alle kinderen in een veilige omgeving welkom heten.  We willen hen leren hoe ze vanuit relatie met de Vader, Zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, in alle facetten in hun leven mogen vertrouwen en mogen leven vanuit  bevestiging van Hem. We laten hen zien en ervaren hoe ze dat kunnen doen. We geven verdieping in de Bijbelverhalen, leren hen op welke manieren ze kunnen lofprijzen en aanbidden en hoe ze God kunnen eren in sport en creatieve uitwerking

Missie

Dat er een  generatie ontstaat die gezonde relaties kan aangaan, die weerbaar is en zich vol vertrouwen zichtbaar durft te maken in deze wereld.

Pijlers die wij belangrijk vinden in het kinderwerk:

  1. Gods Liefde laten zien en uitdragen aan de kinderen in een veilige omgeving.
  2. Het Zichtbaar maken van de kinderen binnen de hele gemeente.
  3. Bereikbaar en beschikbaar zijn voor kinderen, kinderwerkers en hun ouders/verzorgers
  4. Het stimuleren om te bouwen aan gezonde Relaties tussen kinderen ( vriendschap), hun ouders en kinderwerkers.
  5. Het Onderwijzen van de kinderen, hun geloofsverwachting stimuleren en geloofservaring de ruimte geven.

Kinderwerkers

Zonder de talenten van alle kinderwerkers, helpende handen en buddy’s kan het kinderwerk niet bloeien! Wij zijn dankbaar voor iedere kinderwerker die zijn of haar talent in wilt zetten voor deze fantastische groep kinderen.

Zodra je met jouw talent God eert en daarmee jouw passie laat zien aan de kinderen, geef je een onwijs gaaf cadeautje aan de kinderen! Wij willen graag zien dat je als kinderwerker op de juiste plek ingezet wordt en dat jij tot bloei komt! Want juist dát creëert een omgeving waarin God zich door jou heen aan de kinderen laat zien. Wij bidden dat de kinderen hierdoor geprikkeld worden om hun eigen talenten te gaan ontdekken.

Als je meer over het kinderwerk wilt weten of jouw talent wilt inzetten, stuur dan een mail naar kinderwerk@egma.nl of spreek iemand aan bij het kinderwerk, zij zullen jullie graag aan ons voorstellen. Voel je welkom!

Gods zegen en een hartelijke groet,

Het kinderwerkteam