Kleine groepen:
“de plek voor bemoediging, leren, helpen en uitreiken”

De gemeente als plek van ontmoeting, opbouw en toerusting beperkt zich niet tot een gezamenlijke dienst op zondagmorgen. Net zo belangrijk zijn de kleine groepen die doordeweeks bij elkaar komen en die overal in de regio te vinden zijn. In deze groepen is iedereen welkom en wordt er met elkaar doorgepraat over het onderwijs dat op zondag wordt gegeven, maar er wordt ook naar elkaar omgezien, met elkaar gebeden en gezamenlijk uitgereikt naar de omgeving.

Wil je ook betrokken raken bij een kleine groep geef je dan op bij de infobalie of via onderstaand contactformulier.

    naam:

    onderwerp:

    TEKST: