Meer Over ANBI

Meer Over ANBI

De Evangelische Gemeente Maranatha (EGMA) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voordeel van het hebben van ANBI status is dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Een Voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Dit willen wij onder meer doen door de cijfers van de afgelopen jaren op onze website te publiceren.