Meer Over ANBI

Meer Over ANBI

De Evangelische Gemeente Maranatha (EGMA) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voordeel van het hebben van ANBI status is dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Een Voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Dit willen wij onder meer doen door de balanscijfers van de afgelopen jaren op onze website te publiceren.

Gegevens

Statutaire naam Evangelische Gemeente Maranatha
Statutaire zetel Gemeente Maassluis
Opgericht 3 maart 2003
KvK Rdam 50324527
RSIN 812630178
Bezoekadres: G.A. Brederolaan 49,  3141 CC Maassluis
Tel: (010) 592 36 08
Internetadres: www.egma.nl
E-mail: info@egma.nl

Bestuur

De oudstenraad bestuurt de gemeente en bestaat uit minimaal drie personen. Uit haar midden kiest de oudstenraad een voorzitter en een secretaris.

Bestuurders

A. van der Schee (voorzitter)

V. Noordam (secretaris)

OR Leden:
D.D. Koehl
G. Koehl
D. Epema
E.S. Epema
C. van Vliet
J. Noordam
V. Noordam
A. van der Schee
P. van der Schee

Doelstelling

 • Het doel van het kerkgenootschap is deel te hebben aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van de gemeente en door het werk van alle leden in hun woonplaatsen, die het evangelie van de Here Jezus Christus uitdragen in woord en in daad.
 • Het tracht dit doel te bereiken door het houden van grote en kleine samenkomsten, het doen geven van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften, het houden en/of ondersteunen van evangelisatie en zendingsactiviteiten en andere wettelijke middelen.

Beleid

Kerkgenootschap Evangelische Gemeente Maranatha (EGMA) beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de kerkgenootschap worden gevormd en verkregen door:

  • Vrijwillige bijdragen, tienden en giften van de leden
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies en donaties;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkregen en baten;

Beloningsbeleid

EGMA keert geen gelden uit aan de leden van de oudstenraad voor de bestuurlijke taken die zij verrichten voor de kerkgemeenschap. EGMA kent betaalde werknemers en vrijwilligers. Voor de betaalde werknemers wordt het beloningsbeleid gevolgd zoals voorgesteld in de salarisschalen van de Cao zorg en welzijn.

Er wordt gewerkt met vele vrijwilligers.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en een vrijwilligersovereenkomst hebben getekend, kan door de oudstenraad een vrijwilligersvergoeding worden toegekend, met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.