Nieuws

Nieuwe Logo EGMA

In het logo willen wij duidelijk maken dat alles vanuit Gods liefdevolle hart begint. Dat is de gouden bol in het midden van ons logo.

De gouden bol staat voor: Alles begint vanuit Gods hart

Onderste ring: Wie je bent

Middelste ring: Hoe je mag leven

Bovenste ring: Hoe je een verschil kan maken in het leven van een ander

Nieuws van deze week