05mrt

Bericht: “Kracht van Gebed-1” from Dick Lock

Een bericht uit de serie “Kracht van Gebed.” De focus van deze serie is gericht op gebed als een manier om in contact te zijn met de Vader. In de aanwezigheid van de Vader (door gebed) leer ik Hem beter kennen en groei ik in mijn relatie met Hem.

Tijd doorbrengen in gebed maakt dat ik verander naar Zijn beeld en maakt mij gevoeliger voor het verstaan van Zijn stem.

Het doel van deze serie is om mensen hongerig te maken naar de kracht van gebed en ze te helpen om hier mee te starten of verder te groeien, hun gebedsleven te verdiepen en/of te verfrissen.

(Het gaat dus vooral niet over hoe ik mijn wensenlijstjes het beste bij God bekend kan maken)

20jan

Bericht: “How’s your soul deel 3” from David Epema

Een bericht uit de serie “How\’s You Soul.” In deze preken serie willen we dat eens onder de loep nemen. Hoe zit dat met die ziel van ons
en hoeveel heeft het te maken met de geestelijke wereld? Ook willen we kijken naar hoe dat
eigenlijk werkt met die emoties van ons. We denken echt dat je jezelf en je emoties en je eigen
gedrag beter kunt begrijpen wanneer er uitleg over komt. Als je meer begrijpt van hoe je ziel
werkt, dan ben je ook beter in staat om Gods liefde en herstel in je ziel te ontvangen. En we
denken ook dat het tot heling en groei is van deze hele gemeente; dat er daardoor meer liefde
komt en uiteindelijk de Geest veel meer kan stromen.

15jan

Bericht: “How’s your soul deel 2” from Renata van Vulpen

Een bericht uit de serie “How\’s You Soul.” In deze preken serie willen we dat eens onder de loep nemen. Hoe zit dat met die ziel van ons
en hoeveel heeft het te maken met de geestelijke wereld? Ook willen we kijken naar hoe dat
eigenlijk werkt met die emoties van ons. We denken echt dat je jezelf en je emoties en je eigen
gedrag beter kunt begrijpen wanneer er uitleg over komt. Als je meer begrijpt van hoe je ziel
werkt, dan ben je ook beter in staat om Gods liefde en herstel in je ziel te ontvangen. En we
denken ook dat het tot heling en groei is van deze hele gemeente; dat er daardoor meer liefde
komt en uiteindelijk de Geest veel meer kan stromen.

08jan

Bericht: “How’s your soul deel 1” from Renata van Vulpen

Een bericht uit de serie “How\’s You Soul.” In deze preken serie willen we dat eens onder de loep nemen. Hoe zit dat met die ziel van ons
en hoeveel heeft het te maken met de geestelijke wereld? Ook willen we kijken naar hoe dat
eigenlijk werkt met die emoties van ons. We denken echt dat je jezelf en je emoties en je eigen
gedrag beter kunt begrijpen wanneer er uitleg over komt. Als je meer begrijpt van hoe je ziel
werkt, dan ben je ook beter in staat om Gods liefde en herstel in je ziel te ontvangen. En we
denken ook dat het tot heling en groei is van deze hele gemeente; dat er daardoor meer liefde
komt en uiteindelijk de Geest veel meer kan stromen.

09dec

Bericht: “Groeien In Geestkracht” from Martin Koornstra

Van Gilgal naar Bethel, naar Jericho en naar de Jordaan
Het verhaal (2Kon 2: 1-15) begint in Gilgal, dat was de eerste plek waar het volk Israël was gekomen, na het oversteken van de Jordaan. Elia moet een opvolger kiezen. Hij roept Elisa als zijn opvolger, als leerling-profeet door hem zijn mantel toe te werpen. Maar Elisa verzet zich voor het eerst tegen zijn meester, als die zegt dat Elisa moet achterblijven in Gilgal. Hij weet immers dat het een belangrijke dag is: Elia zal worden opgenomen in de hemel. Dan komen ze samen aan in Bethel. Daar is een ‘profetenschool’ en alle profeten komen naar Elisa toe om te zeggen dat Elia naar de hemel zal gaan. Ze wisten het allemaal! Maar Elisa zegt dat ze hun mond moeten houden. Elia zegt opnieuw: “Blijf nu hier, ik ga naar Jericho”. Dat ligt weer net over de Jordaan. Ook in Jericho is zo’n groep profeten die het hebben allemaal gehoord. Elisa wil het niet weten. Dan gaat Elia naar de Jordaan, en Elisa weigert opnieuw achter te blijven. Elia neemt zijn mantel, misschien wel de mantel waarmee hij Elisa geroepen heeft en rolt hem op. Hij spreekt en het water gaat naar links en naar rechts. Nadat ze door de Jordaan zijn gelopen vraagt Elisa aan Elia: “Ik wil een dubbel deel van de Geest van God die op je leven is”. Elia zegt: “Je hebt iets moeilijks gevraagd. Je zult het krijgen als je mij ziet als ik word weggenomen”. Elisa blijft voortdurend kijken, ziet het en roept: “Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!” omdat hij, gevuld en bekrachtigd met de heilige Geest, een strijdwagen is, een ‘geestelijke tank’. Wij willen niet: meer leuke dingen beleven met de kracht van God, maar een effectiever wapen zijn in de handen van God en meer overwinningen behalen voor het Koninkrijk van God. De mantel van Elia blijft achter en Elisa scheurt zijn eigen mantel, neemt afscheid van wat hij had, omarmt het nieuwe en vraagt: “Waar is de Geest van Elia?” En de Jordaan gaat open en hij loopt er zomaar doorheen. En de profeten wisten: de kracht van de Geest van Elia is op Elisa gekomen. (vs 15)

Waarom en hoe komt er meer kracht op je leven?
Kracht kan op één enkel moment op je komen, maar moet gedragen worden door karakter. Anders brengt het schade toe aan het Koninkrijk van God. Dan is er geen leven, geen adem, geen dynamiek van Jezus in. En karakter groeit zó langzaam! Want karakter is niet een gave het is vrucht. (Gal 5:22). Als je karakter gaat groeien kan het de kracht dragen die God wil geven. Groei in geestkracht betekent groei in karakter.
Gilgal betekent ‘steenkring’. Het is de plek waar iedere stam van het volk na de doortocht een steen heeft gepakt en die in een kring heeft gezet als een herinnering aan de wonderen die God heeft gedaan. Het verlangen naar meer kracht van God wordt bijna altijd in Gilgal geboren: de plek waar je herinnerd wordt aan de wonderen die God doet.
Als je zegt: “Ik wil door de Jordaan heen, en meer geestkracht”, stuurt God je de andere kant op, naar Bethel: het ‘huis van God’. Daar staan twee stenen: van Jakob die op de vlucht was, een ontmoeting had met God en worstelde met God, maar waar God later zijn identiteit veranderde en hij een nieuwe naam kreeg: Israël. God stuurt je eerst naar de plek van intimiteit, waar de hemel opengaat, maar ook waar hij je identiteit verandert. Want als je identiteit niet in hem is kun je zijn kracht niet dragen. God vraagt geen succes in je bediening, hij vraagt gehoorzaamheid. Dat groeit niet op een podium maar in ‘Bethel’, waar je alleen vecht met God en waar hij je naam, je identiteit, verandert.
Dan gaan Elia en Elisa naar Jericho: daar liggen nul stenen, maar er hadden bergen stenen moeten liggen. Jozua had een vloek uitgesproken, maar iemand had besloten de stad toch te herbouwen ten koste van het leven van twee zonen. Jericho staat voor alles wat God had afgebroken in ons leven toen we ‘ja’ zeiden tegen hem en we zelf weer hebben opgebouwd, ten koste van ons eigen geestelijke leven en onze geestelijke kinderen. God is veel groter dan het plaatje dat wij van hem gemaakt hebben en hij gaat altijd buiten je comfortzone. Daar heb jij niet de controle, maar daar gebeuren de mooiste dingen, als de kracht van God over je komt. Want het moet op Gods manier. God breekt onze ‘hokjes en muren’ af: hij stuurt je naar Bethel, de plek van eenzaamheid, waar je gaat weten wie je bent.
Elia en Elisa komen bij de Jordaan (de ‘afdalende’), waar je doorheen moet om in het beloofde land te komen: de plek waar je sterft of overleeft. Waar mensen gedoopt worden, sterven met Jezus en alles afleggen, waar je alles opgeeft. Meer kracht moet soms komen door op te ruimen, door vergeving, door los te laten wie je bent. Jouw identiteit kan in de weg staan voor wat God door je heen doet, voor meer van God. Dan kan je het verlangen krijgen dat God je doodt in jouw identiteit, en dan, als alles ondergeschikt is geworden, ben je klaar om meer kracht te ontvangen. Elia en Elisa lopen door de Jordaan als Elia wordt weggenomen en Elisa roept dezelfde woorden die vele jaren later over hem worden uitgeroepen. De profeten zien dat de geest van Elia is overgegaan op Elisa. Ook wij zien het: het aantal wonderen die in onze Bijbel staan, is twee keer zoveel als van Elia. God wil meer kracht geven, hij staat te popelen, maar hij wacht toch wij het kunnen dragen. Als je helemaal gestorven bent aan jezelf, op je knieën bent, doet God de mooiste dingen. Ruim op wat je weer opgebouwd hebt, je gelijk, je eigen theologie, zodat God meer kracht kan geven aan jou zodat door jou heen het licht van Jezus wordt gezien. Hij die in ons is, is zoveel meer dan hij die in de wereld is.

02dec

Bericht: “Hoe lang nog?” from Jesse van Nes

Een klaagpsalm
Martijn Buwalda zingt, in het lied Schreeuwen naar de hemel, een herkenbare tekst, het gevoel: “Waar is God nu?” Het is advent, de dagen worden korter en donkerder. Wij leven toe naar Kerst, in de verwachting dat Jezus komt en ook dat hij weer terug zal komen. Wij worden geconfronteerd met het wachten. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, er is onrecht, nood ook in ons eigen leven. Het is het ‘nog niet’. “Hoe lang nog Heer?” riep ook het volk van Israël in de 400 jaar waarin profeten stil bleven, totdat de engel Gabriël de stilte doorbrak. “Hoe lang nog?” Ps 13 begint ermee, een van de 40 ‘klaagpsalmen’. Menselijke nood, pijn, vragen: de mens klaagt voor het aangezicht van God. Deze psalm laat ook zien hoe we ermee om kunnen gaan als het donker is in je eigen leven en God zich niet laat zien. David eindigt met: “Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij”. Op drie niveaus klinkt een nood: Godverlatenheid, een verstoorde relatie, de vrede van Gods gelaat die er niet is. Zijn shalom is afwezig.

Het 2e niveau is: een hart vol zorgen, depressie, verdriet. En het derde is nood: de vijand is sterker dan ik, de omstandigheden. Vaak begint het op dat niveau en krijgt het de overhand in jouw leven. David had vele vijanden: Saul wilde hem doden, net als Absalom zijn zoon en ook andere koningen leken sterker te zijn dan hij. Die vijanden zijn er ook in ons leven: de dood kan een vijand zijn of ziekte waar je maar niet van kunt winnen. Onrecht en misbruik in deze wereld overweldigt je en je gaat eraan ten onder. Wat kan verslaving een vijand zijn in je leven: alcohol, eten, porno, gamen of drugs. Strijd, ruzie in je familie kan je leven overweldigen, of angst en zorgen voor wat er kan gebeuren, of een negatief zelfbeeld dat sterker lijkt te zijn. Verdriet en eenzaamheid na het verlies van een geliefde, depressie, waarin alles donker is. Je alleen voelen, niet gekend en niet gezien. Het kan ons het gevoel geven dat we er niet van kunnen winnen. Je krijgt er geen grip op en het lijkt erop dat de God van goedheid en liefde er niet meer is. Daarover schrijft David: Hoelang blijft die vijand sterker dan ik ben? David leert ons woorden te geven aan die vijand in je leven. Hij leert ons ‘klagen’, die nood of die vijand een adres te geven: hij gaat ermee naar God. Hij schreeuwt naar God. En dat mag! Opwekking 778 gaat daarover: Wees stil en breng je vijand bij God.

Davids gebed
Ps 13: 4 “Heer mijn God, zie mij en geef antwoord, laat het weer licht worden om mij heen.” Na die intense viervoudige klacht gaat deze psalm over in een intens gebed: David bidt niet direct dat God het oplost en de vijand verslaat. Hij begint erbij dat hij wordt gezien en hersteld vanuit de relatie. Hoe is jouw relatie met God: moet hij jouw problemen oplossen of is het genoeg dat God erbij is? Of is jouw relatie voorwaardelijk; mag hij God zijn in de nood en in de pijn? “Heer, mijn God”. Hij beroep zich op zijn relatie met God: kom dichterbij, u bent toch mijn God? Kom in mijn situatie, in mijn nood. Vs 4: “Zie mij, Heer en geef antwoord”. Dan vraagt hij om verlichting: dat het weer licht mag worden, een nieuw perspectief. Wij bidden om licht, om Jezus, het licht van de wereld. Ook dat is advent. Hij legde zijn heerlijkheid af en kwam naar de wereld waar alle duisternis en alle nood over hem kwam. Hij hing aan het kruis en riep het uit naar God: “Waarom hebt u mij verlaten?” Naar wie anders zouden wij kunnen gaan? Ons lijden werd zijn lijden, onze nood werd zijn nood, onze duisternis werd zijn duisternis, onze Godverlatenheid werd zijn Godverlatenheid en ons schreeuwen, werd zijn schreeuwen. In de duisternis schijnt Gods licht het felst, de duisternis van deze wereld laat hem nooit onbekommerd. De Zoon van God neemt jouw lijden op zich. In jouw diepste duisternis, daar is Jezus ook geweest. Nadat we onze nood bij hem bekend hebben gemaakt, mogen we bidden om verlichting: dat Jezus zijn licht laat schijnen: zijn licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hem niet in zijn macht gekregen.

Van uitschreeuwen naar uitzingen
Dan eindigt de psalm: “Heer ik vertrouw op uw liefde, ik zal juichen omdat u mij redt. Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij”. Zo eindigt deze klaagpsalm met woorden van vertrouwen en liefde (Hebr: חֶסֶד- chesed). Dat is de onfeilbare liefde, de verbondstrouw die God heeft met zijn volk. Hij zal te allen tijde vasthouden aan dat verbond.
Hoe kan David gaan van uitschreeuwen naar juichen en zingen binnen deze zes verzen? Is de situatie opeens veranderd? Is de vijand verslagen? Waarschijnlijk niet. Onze nood begint in onze omstandigheden. Maar David begint, in zijn bidden en zingen, bij God. Hij begint bij God en de vijand is verdwenen. Dan kan hij eindigen met lofzang, met geloof en vertrouwen. Wij kennen allemaal vijanden die sterker zijn dan wij, maar deze psalm leert dat als ik naar God ga en als hij zijn licht doet schijnen en hij mijn hart weer verlicht en zijn aangezicht weer over mij schijnt, dan weet ik weer: de God tot wie ik mag gaan, is ook de God die opstond uit de dood, Jezus, en die de macht van de dood heeft verslagen. Nee, ik ben niet sterker dan die vijand, maar ik heb een God die de vijand heeft overwonnen en in zijn triomf mag ik ook met hem een overwinnaar zijn. En te midden van onze nood mogen we bidden tot Jezus om zijn licht te laten schijnen opdat hij ons hart zal verlichten. We mogen weten: mijn God versloeg het kwaad: mijn God stond op uit de dood. We mogen het uitroepen naar God, voor hem juichen en voor hem zingen: “Want u bent goed voor mij”.

21okt

Bericht: “Schaamteloze Kerk” from Pim Brouwer

Vorig jaar rond deze tijd werd ik geraakt door de schaamteloosheid van de mens in het paradijs. Zet dat af tegen onze huidige tijd, waarin we alles in veiligheid willen kaderen en onze privacy bovenaan staat. Ik denk dat de kerk een oefenplek moet zijn voor mensen om schaamteloos naar elkaar te zijn, vrij om juist ook onze kwetsbaarheid met elkaar te delen. Teksten die ik gebruik zijn Genesis 3:6-11, Hebreeën 4:12-16. Boven mijn preek staat: “Schaamteloze kerk.”