CURSUSAANBOD

VERKENNEN

10 avonden

Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Op Alpha is er volop de ruimte om je vragen te stellen, maar ook jouw eigen ideeën te delen.

3 avonden

Deze groeistap wil bezoekers van de EGMA helpen om te kiezen voor het lidmaatschap. Thema’s die aan bod komen: Wat betekent het om lid te zijn van de gemeente, onze visie en missie, onze geloofsstelling, dopen en het avondmaal.

VERDIEPEN

10 avonden

Om te kunnen groeien in je geloofsleven is het belangrijk om een stevig geestelijk fundament te leggen. Thema’s die aan bod komen: het Woord, bekering, geloof in God, doop in water; vervulling met de Heilige Geest, de gemeente.

3 avonden

Ben je van plan om je te laten dopen? Wij adviseren dan de Fundamentcursus te volgen. Heb je die al gevold?

Dan kan je deze doopcursus volgen. Een voorbereiding op het dopen, zowel geestelijk als praktisch.

De cursus avonden zijn:

  • 5 februari,
  • 12 februari
  • 4 maart.

Meld je aan via dopen@egma.nl of klik  HIER

Regelmatig worden er EGMA Leerhuis avonden georganiseerd. Hier worden bijvoorbeeld n.a.v. de zondagse prediking dieper ingegaan op de behandelde thema. Of er wordt dieper ingegaan a.d.v. Bijbelse thema’s en/of Bijbelboeken. Ook zijn er middagen waarin gezamenlijk Bijbel wordt gelezen. Er wordt dieper op de stof ingegaan en er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Inschrijven hieronder...

naam:
tekst: