Uitreiken

Uitreiken

De taakgroep Uitreiken stelt zich tot doel dat EGMA de handen en voeten van Jezus zal zijn, om Jezus te delen met anderen in levensstijl en met woorden. Om deze missie uit te dragen is het nodig dat de EGMA zich, in overeenstemming met de opdracht van Jezus, nog verder ontwikkelt tot een kerk die van grote geestelijke en maatschappelijke betekenis is voor de samenleving. Een kerk waarvan alle leden actief betrokken zijn en hun specifieke talenten inzetten, waarbij deze inzet de kerkleden meer voldoening oplevert dan dat het aan energie kost.

Bijbelse Opdracht

De taakgroep Uitreiken zet zich in door hen die al missionair actief zijn te bemoedigen en door anderen te prikkelen om actief te worden. De taakgroep werkt vanuit de opdracht die Jezus aan Zijn discipelen gaf in Matt. 28:19-20(NBV) Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Activiteiten

Er zijn een aantal vaste activiteiten die de taakgroep Missie coördineert en organiseert zoals de jaarlijkse soepactie met Kerst en een activiteit tijdens de Furiade. Daarnaast verzorgt de taakgroep eenmalige acties, zoals het concert van de Continental Kids, het glossyblad “Meer” en de vrijwilligersmarkt.

Missionaire Gemeente

Het gemeentethema is missionair gemeente zijn! Bij elke Alpha en Youth Alpha Ronde zijn er zeker 20 mensen die zich inzetten om de deelnemers van de Alpha Cursussen en de Alpha Vervolgcursussen te dienen. Elke doopdienst zijn er weer dopelingen die getuigen dat God in hun leven o.a. de Alpha cursus heeft gebruikt om hen tot een persoonlijke relatie met Jezus te brengen.