Week van gebed in Maassluis

 

Het Platform van kerken in Maassluis heeft ook dit jaar weer het initiatief genomen voor het organiseren van een oecumenische Week van gebed van 17 t/m 24 januari.

Het thema is dit jaar “Blijf in mijn liefde”.

De kerken van Maassluis zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen. In verband met het huidige corona virus zullen zowel de startviering als de overige bijeenkomsten online te volgen zijn. Dat heeft het voordeel dat iedereen, kerkelijk of niet kerkelijk deze kan volgen.

De Startviering zal op zondag 17 januari worden uitgezonden vanuit de Ark. Daar zullen verschillende voorgangers uit diverse kerken de dienst leiden. De liederen zullen in allerlei kerken door diverse zangers, zangeressen en zanggroepen van tevoren worden opgenomen en uitgezonden in de live-viering. Op deze manier zal het echt een oecumenische dienst zal worden. Deze is te volgen op zondag 17 januari om 10.00u op Youtube via dienst.ngkmaassluis.nl

In de dagen daarna zijn er gebedsvieringen in verschillende kerken die in de meeste gevallen on-line te volgen zullen zijn.

maandag 18 januari            Leger des Heils (19:30)

dinsdag 19 januari              EGMA (LiveStream 19:30) Klik hier om naar de gebedsavond te gaan

woensdag 20 januari          NGK De Ark (19:30)

donderdag 21 januari         Groote Kerk (19:30)

vrijdag 22 januari                 CGK Bethelkerk (19:30)

zaterdag 23 januari             Petrus en Pauluskerk

zondag 24 januari               Het Kompas

Alle gebedssamenkomsten beginnen om 19.30u. Voor meer informatie kunt u gaan naar de website van de verschillende kerken of naar pknmaassluis.nl/weekvangebed.