Welkom bij de Evangelische Gemeente Maranatha – EGMA

David & Lisa Epema

Onze gemeente is een plek van ontmoeting, opbouw en toerusting. 
We willen een gemeente zijn waar iedereen zich thuis mag voelen. Wij geloven dat de gemeente een boodschap van hoop en herstel heeft. 

Onze God is een Goede Vader en Zijn liefde is in staat om een mensenhart te veranderen op een manier zoals niets of niemand anders dat kan op deze wereld.

Deze boodschap brengt goedheid, vrede en liefde. De Here Jezus kwam op aarde om hierover te vertellen. Hij liet ons door woorden en daden het Koninkrijk van God zien. Als gemeente willen wij dit Koninkrijk van God op allerlei plekken in de samenleving brengen: in gezinnen, het bedrijfsleven, het onderwijs, de media, de overheid etc. Wij geloven dat wij met deze boodschap de omgeving iets moois te bieden hebben.

Dave & Graece Koehl